Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Undervisningsmaterial

På denna sida finns undervisningsmaterial du kan använda dig av i din undervisning. Inom projektet “Hållbar livsmedelskompetens i skolan” utvecklas undervisningsmaterial kontinuerligt tillsammans med lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Publicering av material och rapporter publiceras löpande på denna sida.

Teknikens hus erbjuder temalådor

Teknikens Hus i Luleå erbjuder laborativa undervisningsmaterial inom olika temaområden för användning i länets skolor. Till varje temalåda finns pedagogiska handledningar, beskrivningar av experiment och fördjupningstexter. Nu finns även en temalåda med inriktning livsmedelskompetens i skolan. Läs mer på Teknikens hus webbplats!

Läs på webbplats

Näringsresan – ett undervisningsmaterial om närproducerad mat

Läs om materialet här

Bonden i skolan erbjuder kunskap om varifrån maten kommer

Här lär du dig och barnen mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer. Målgrupp är barn i åldrarna mellan förskola till och med ÅK6. Filmer, färdigt lektionsmaterial och mycket mer finns att hämta på webbplatsen.

Hitta webben

Skogen i skolan

Skogen i Skolan erbjuder ett antal olika läromedel med tillhörande övningshäften, lärarhandledningar samt verktyg för utomhusbaserat lärande med skogen som bas. Läromedlen sträcker sig från förskolan upp till år 9 i grundskolan. På webbplatsen hittar du även filmer och annat material som även det är anpassat efter läroplanen.

Hitta webben

Undervisningsmaterial, forskningsrapporter och examensarbeten

Nedan finner ni undervisningsmaterial och rapporter som kan ge input och stöd i utformingen av er undervisning. Undervisningsmaterialet nyttjas vid lärarprogrammet på Luleå Tekniska Universitet (LTU). Även forskningsrapporter och examensarbeten är skrivna och publicerade genom LTU.

Bilagor