Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Trädgårdsutveckling i länet

Norrbotten har goda odlingsförhållanden för många olika sorters grönsaker och bär, men odlingen i norra Sverige har sedan 1980-talet minskat kraftigt. Genom flertalet åtgärder är målsättningen nu att bryta trenden och ge bättre förutsättningar för att återigen öka odling och konsumtion av norrbottniska och norrländska bär och grönsaker.

Hallonodling i norr – odlingsbeskrivningar 2021

Genom ökade kunskaper, bra odlingsteknik, lämpliga sorter och marknadsföring har hallonodling stora möjligheter att bli ett alternativ eller nischgröda för odlarna i norr.

Ladda ner dem här

Odlingsbeskrivningar – frilandsgrönsaker i norr 2020

Läs mer

Projekt för ökad kompetens inom trädgård

Hortonom Elisabeth Öberg, Nära Mat, jobbar för att öka kompetensen inom bär- och grönsaksodlingen. Under 2019 och 2020 har många olika aktiviteter genomförts också tillsammans med flertalet samverkansaktörer.

Läs mer

Föredrag om bärodling med Elisabeth Öberg

Hitta här

Brännlandscider jobbar med utveckling av äppelodling i norr

Brännland Cider etablerar 10 hektar kommersiellt gångbara och produktiva äppelodlingari samverkan medlantbrukare, LRF, Länsstyrelsen Norrbotten, experter, nationella och internationella intressenter.

Läs mer

Hushållningssällskapets sortförslag för grönsaksodling i norra Sverige

Läs mer

Mervärde i bär från norr

Rapporten “Mervärde i bär från norr” beskriver bland annat flera av de näringsmässiga fördelar med bär som odlas i midnattssolens ljus.

Läs mer

Studera till trädgårdsmästare på Forslundas YH-utbildning!

Läs mer

Utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten och norra Sverige

Rapporten “Utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten och norra Sverige” är en kartläggning för att ge en samlad bild av dagens situation inom den yrkesmässiga trädgårdsnäringen i Norrbotten och de tre övriga nordliga länen Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Läs mer

Rapporter om bär- och grönsaksodling i norra Sverige

Läs mer