Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Vi börjar med barnen

I podden Landet berättar Gunnar Jonsson om sitt arbete och projekt. Gunnar är bitr. professor i pedagogik vid LTU och projektledare för Hållbar livsmedelskompetens i skolan inom Nära Mat. Vi träffar också verksamhetsledare Åsa Rönnkvist från förskolan Barnkompaniet i Boden och Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat.

Läs mer och lyssna

Snälla händer i Jokkmokk

På förskolan Katten i Jokkmokk pågår många små odlingsprojekt där barnen är delaktiga i att så, plantera, sköta och ibland skörda växter.  Särskilt småbarnsavdelningarna är aktiva och engagerade i att odlingsprojekten.  Pedagogista Maria Boberg Åkerlund och pedagog Ingela Boberg berättar om sina tankar med arbetssättet som de benämner ”snälla händer”.

Läs mer

Sorteringsövningar i Gunnarsbyn

Älvskolan i Gunnarsbyn är en liten landsbygdsskola med åldersblandade klasser. Eftersom elevantalet är litet har barn från olika årskurser lektioner tillsammans.

Läs mer

Besök i gymnasieklasser

Matfrågan intresserar och berör i allra högsta grad ungdomar. Självklart kan intresset förklaras av att vi alla är beroende av att äta. En annan förklaring är att matfrågan fått och får så stor uppmärksamhet i medier inte minst i miljödebatten. Ytterligare en förklaring är att matfrågan är starkt kopplad till identitet.

Läs mer

Tema “Matens ursprung” på Örnässkolan i Luleå

Förskoleklassen vid Örnässkolan i Luleå har som ett återkommande temaarbete under läsåret 2019/2020 arbetat med matens ursprung. Gunnar Jonsson, har vid tre tillfällen besökt klassen för att tillsammans med pedagogerna utveckla och prova olika undervisningsaktiviteter. Mellan dessa träffar har skolans pedagoger på olika sätt fortsatt att integrera matfrågan i undervisningen.

Läs mer

Matens mysterier – tematiskt arbete i Boden

Förskolan Barn-Companiet i Boden arbetar under 2018 och 2019 tematiskt med ”Matens mysterier”. Projektet utgår från barnens egna frågor om mat. Det kan exempelvis handla om hur mat blir till, om vilken mat man kan äta, eller om vad som menas med att någonting är giftigt.

Läs mer

Honungsbin och pollinering

Barnen i Råneskolan har under våren 2019 fått lära sig om honungsbin, pollinering och hur honung blir till.

Läs mer

Barnen lär sig om matens ursprung

Barnen i Vitåskolan har haft en uppskattad temadag om höns och ägg. Vitåskolan är ett av flera goda exempel på hur man kan jobba med barnens kunskap kring hur mat blir till.

Läs mer