Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Rapporter och underlag

Norrbottens livsmedelsstrategi 2016-2020

Under hösten 2015 och en bit in på 2016 arrangerade vi ett antal seminarier med olika teman. Resultatet blev Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, som sjösattes under 2016. Mellan 2016-2020 har samordnaren tillsammans med länets aktörer jobbat aktivt med genomförande av strategins åtgärdsprogram.

Läs mer
Fotomontage av kvinna som äter ett äpple med gräs i förgrunden

Nationell livsmedelsstrategi och Agenda 2030

Under våren 2017 beslutades av riksdagen “En livsmedelsstrategi i Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige”.

Alla medlemsländer i FN har genom Agenda 2030 förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. En av de centrala åtgärderna handlar om “en hållbar och hälsosam livsmedelskedja”.

Läs mer

Livsmedelsproduktion i Norrbotten 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat

Denna rapport är framtagen för att följa utvecklingen i de areella näringarna och livsmedelskedjan i Norrbottens län. Rapportens innehåll skall fungera som stöd och diskussionsunderlag vid utvärdering och revidering av den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat. Rapporten avser Norrbottens län.

Läs mer
news_placeholder_2

Hitta Ditt Sätt – Norrbottniska kostråd

I ett samarbete mellan Nära Mat och Norrbottens folkhälsostrategi har ett norrbottniskt koncept av kostråd tagits fram. Syftet har varit att förena budskapen om en hållbar och hälsosam kost med målsättningen om en bättre folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling i länet.

Läs mer

Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram detta planeringsunderlag med syfte att ge länets kommuner en gemensam grundsyn kring värdet av länets jordbruksmark som samhällsresurs över tid. Tillgång till och brukande av jordbruksmark är en grundförutsättning för samhällets gemensamma livsmedelsproduktion och jordbruk är en av basnäringarna i landet.

Läs mer
Höbal på lägda

Referenser till kampanjen “Mer norrbottnisk mat på tallriken”

Läs mer
Tallrik med spagetti och köttfärsås

Nära Mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion

Rapporten Klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion presenterar statistik och data över det klimatavtryck vår produktion ger och visar på vilka möjligheter vi har att minska klimatavtrycket genom att öka konsumtionen av livsmedel som producerats i länet.

Läs mer

Frilandsgrönsaker i norr – Odlingsbeskrivningar 2020

Läs mer
Skålar med morötter och sallad

Förstudie – digital handelsplats för lokalproducerade livsmedel i Norrbotten

Projektet är en förstudie och syftar till att undersöka möjligheterna för att skapa en digital mötes- eller handelsplats för närproducerade livsmedel i Norrbotten. Inom projektets ramar har vi undersökt hur efterfrågan och behovet ser ut hos tre potentiella kundgrupper; privata konsumenter, restauranger samt offentlig verksamhet. Vi har även undersökt vad producenterna – primärproducenter och förädlingsföretag – har för behov och hur en lösning skulle kunna utformas för att vara intressant för dem.

Läs mer

Guide till den tyska matmarknaden

Här presenteras en guide med tips och råd för att nå ut till den tyska matmarknaden med titeln ”Tyskland – exportguide för livsmedel”. Under 2019 deltog Hushållningssällskapets matkonsulent som representant från Norrbotten i ett nationellt nätverk för att öka andelen exporterade livsmedel från landet.

Läs mer
Vy över stad med höghus och ljus i bakgrunden
Fångad fisk

Unika möjligheter för livsmedelsproduktion i Norrbottens län

Denna rapport togs fram 2015 och handlar om förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Norrbottens län. Uppdraget är att ge en nulägesbeskrivning och att utifrån dessa förutsättningar lägga ett strategiskt perspektiv på framtiden och bidra till medvetna framtida beslut hos berörda organisationer. Uppdraget är inte att ge en ”sann” bild av framtiden utan att inspirera till nya utvecklingsvägar för livsmedelsproduktionen i Norrbottens län.

Läs mer