Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Nära Mat – Samordnare 2021-2022

Samordnaren fungerar som katalysator och nod i arbetet med att genomföra Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, men också den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Samordnare/Projektledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbottten

Samverkande aktörer genom styrgrupp: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten

Finansiärer: Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sparbanken nord

Projektet är ett resultatet av projekt “Samordning Nära Mat 2017-2020” och “Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat (2016-2020)”.

Samordnaren är under 2021 även projektledare för “Nära Mat 2.0” som är revideringsprocessen av Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat.