Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

RAS-Arctic Maritime Fishfarm

Projektets har varit att skapa förutsättningar  för etablering av storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten. Arbetet har bestått av kunskapsuppbyggnad , närverksskapande, identifiering av lämpliga odlings  siter, framtagande av business case samt initiala kontakter med såväl framtida finansiärer och säljkanaler. Projektet har resulterat i ett försättningsarbete som Invest i Norrbotten driver.

Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Samverkansparterna
Samverkansparter: Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun, Jokkmokks kommun, Region Norrbotten, Luleabusiness

Hitta kontakt