Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Ny Mat från Arctic

I projektet har livsmedelsföretag inom Interreg Nords programområde i Norge, Sverige och Finland fått möjlighet till utveckling av sina företag och sin kompetens genom seminarier på hemmaplan, gemensamma möten, studiebesök över gränserna samt gemensamma studiebesök i Europa. Fokus har varit utveckling av nya produkter och marknader. Utbyten mellan företagen har varit en central del av projektet.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord och regionala projektmedel Länsstyrelsen/region Norrbotten
Samverkansparter: Pro Agria Uleåborg, Finland

Hitta kontakt

Aktiviteter
Tre gränsöverskridande möten har genomförts under projekttiden med seminarier, workshop och studiebesök. Därutöver har ett slutseminarium genomförts i Luleå samt två gemensamma studieresor, varav en till Grüne Woche i Berlin 2018 och den andra studieresan till Tyskland  och Österrike i april 2017.

Totalt har 180 personer deltagit i aktiviteter i Norge, Sverige och Finland, varav 100 är kvinnor och 200 män. Två personer har varit under 25 år, varav en kvinna och en man.

Effekter efter projektets slut
I direkt anslutning till projektets avslut har flera av de medverkande företagen diversifierat med en ökad förädling som följd samt fler anställda.  Flera har också deltagit på Grüne Woche i Berlin året efter studiebesöket där. Vi tror även att projektet bidragit till att stärka det kluster av livsmedelsföretag som vuxit fram i Tornedalen. Då flera av de medverkande företagen var därifrån. Flera medverkande företag har även uppdaterat förpackningar, profilmaterial och sina sociala medier.