Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Norrbottnisk mat

Norrbottnisk Mat är ett samarbetsprojekt med siktet inställt på att skapa nya jobb genom att utveckla och stärka det unika i norrbottnisk livsmedelsproduktion. Projektet syftar till ökat samarbete mellan landsbygdsföretag och att stimulera utvecklingen av affärsmöjligheter med livsmedelsförädling.

Det långsiktiga målet är ett ge Norrbottniskt mat en tydlig profil på en regional, nationell och internationell marknad med fler premieprodukter som har basen i norrbottniska råvaror.

Under projekttiden genomförs fyra workshop som ska ligga till grund för arbetet med affärsutveckling. Gemensam omvärldsbevakning genom studieresor, studiebesök och strukturerad omvärldsbevakning inom projektet.

Projektledare: Pelle Johansson, Hushållningssällskapet

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Samverkanspartners: 

Läs mer
Fyra aperitifer på planka i restaurangmiljö