Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Njalle rihpestibie – Mat i Syd

Ett matprojekt som tar sin utgångspunkt i det sydsamiska traditionella mathantverket. Projektet kan sammanfattas i information och utbildningsinsatser och experimentella aktiviteter som ska öka näringsbasen och öka intresset för mathantverk och samisk mat.

Projektledare: Gustaf Jillker

Finansiärer:
Sametinget i Sverige och Norge, Interreg IV A NORD SÁPMI. Kommuner: Nordland, Nordtröndelag, Sörtröndelag, Willhelmina, Storuman, Strömsund, Östersund, Åre, Berg och Härjedalen.

Samverkanspartners:
Luonddu Biebmu, Renlycka, Visit Sápmi, Gaaltije, Västerbottens läns museum, Saemien Sijte, Sijte Jarnge, Samernas utbildningscentrum, Eldrimner

Läs mer

Det sydsamiska området begränsas i Sverige till Västerbottens länsgräns i norr genom Jämtlands län ner till området Idre nya sameby i Dalarnas län. I Norge sträcker sig området från Nordlandfylke i norr genom Nord- och Sör-Tröndelag och ner till Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark fylke i söder. Projektet samverkade med Luoddu biebmu och gav ut boken Beapmoe, en systerbok till Smak på Sápmi. Innehållsmässigt skiljer sig böckerna genom att Beapmoe har ett mer utvecklat innehåll gentemot producenter och en samisk målgrupp medan Smak på Sápmi riktar sig mer direkt mot konsumenter.