Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Mötesplats EKO

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.

Projektledare: Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkan: Ekologiska lantbrukarna, Bodens kommun, Skillingaryds gårdsbutik, Restaurang Roady

Aktiviteter i projektet:

Gemensam uppstartsträff vid Öjebyn Agropark
Tema: Växtodlingsplanering med diskussioner kring sortval, gödsling och ogräshantering. Besök av fältförsöken (sortförsök och demoodling)

Gemensam seminariedag “Försäljning av egna råvaror”
Föredragshållare: Emma Persson (Häradsköps gårdsbutik), Therese Hägglund (Bodens kommun), Nils-Olov Rehnman (repr Ekologiska Lantbrukarna), Restaurang Roady
Inbjudan och program går att läsa HÄR!

Träffar på gård med ERFA-grupp för fårägare
Tematräffar (3 stycken): Bygga stall, Foderkvalitet, Betesplanering

Träffar på gård med ERFA-grupp för nötkreatursägare
Tematräffar (3 stycken): Foderkvalitet och odlingsekonomi, Ekonomistyrning, Betesplanering

Bilden nedan är tagen från den sista aktiviteten, en Betesdag i Ale, där grupperna besökte Nils-Olov & Liselott Rehnman (nötkreatur) och Åsa Wallin (får).

Mötesplats EKO

Bilagor