Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Lönsam Renskötsel

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap EIP-Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Arvidsjaur renslakt, Restaurang Mathias Dahlgren AB, Mausjaur Sameby, V Kikkijaur Sameby, Biergo och Hushållningssällskpet Norrbotten Västerbotten

Hitta kontakt

Genomförande och resultat
Projektet har lett till att renslakteriet infört en differentierad taxa för slakt där renägaren får mer betalt En ny affärsmodell ska främja ökad förädling. Sex produkter är färdiga för lansering och ytterligare ett antal har prövats och behöver utvecklats ytterligare.

Ett hållbarhetsarbete har påbörjats.  I en hållbarhetsanalys genomförd i skogssamebyarna, Mausjaur och V Kikkijaur, finns förslag på hur samebyarna och slakteriet kan gå vidare för att arbete med hållbarhetsarbete med möjligheter till certifiering. Analysen visar att renkött kan ha en mindre negativ miljöpåverkan än mycket annat kött. I projektet har en prototyp för ett varumärke för lansering av premiumprodukter av ren tagits fram “Den rosa renen”. Lanseringen skulle ske under våren 2020, efter det slutseminarium som genomfördes den 9 mars i Stockholm.