Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Hitta Ditt Sätt – Norrbottniska kostråd

I ett samarbete mellan Nära Mat och Norrbottens folkhälsostrategi har ett norrbottniskt koncept av kostråd tagits fram. Syftet har varit att förena budskapen om en hållbar och hälsosam kost med målsättningen om en bättre folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling i länet.

Kostråden är sammanställda av: Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat och Malin Sand, dietist Folkhälsocentrum
Finansiering: Projektet Nära Mat och Region Norrbotten
Samverkanspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten

Läs mer

Hitta Ditt Sätt – Norrbottniska kostråden

Materialet används frekvent i arbetet med Norrbottens folkhälsostrategi och i arbetet med Nära Mat. Filmen visas under 2020 runt om i länet på hälsocentralernas bildskärmar i de fall det finns sådana. Kostråden vidareutvecklas nu även av pedagoger vid lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet till ett läromedel för undervisning om hållbar mat med barn i ÅK 4-6 som målgrupp. Dessa presenteras under 2020.

Bilagor