Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar 2008

Odlingsbeskrivningarna har sammanställts inom projektet Frilandsgrönsaker – ökad lokalproduktion i norr. Skriften är tänkt som en hjälp till lantbrukare som t.ex. vill komplettera sin produktion med grönsaksodling eller till nybörjare som vill starta en odling. Den kan också ses som ett komplement till Jordbruksverkets pärm Ekologisk odling av grönsaker på friland som går att beställa direkt därifrån.

Författare: Elisabeth Öberg och Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Finansiering: Landsbygdsprogrammet

Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar 2008

I skriften finns vissa sortrekommendationer, men eftersom gamla sorter försvinner och nya sorter hela tiden kommer till hänvisar vi till den Sortlista för norra Sverige som varje år uppdateras och finns att hämta på Hushållningssällskapets hemsida. När det gäller information om tillåtna bekämpningsmedel så har vi begränsat det till ett minimum i skriften. Godkända kemiska bekämpningsmedel försvinner i snabb takt i Sverige och EU. Snabbast går det i Sverige, där man haft korta godkännanden från Kemikalieinspektionen och inga förnyade tillstånd ges. För aktuell information om godkända bekämpningsmedel och växtvårdsmedel hänvisas därför till Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) där man kan beställa eller hämta skriften Växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker som uppdateras varje år och till Bekämpningsmedels-registret hos Kemikalieinspektionen www.kemi.se

Bilagor