Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Nationella projekt och aktörer

MATtanken: Offentliga måltider – alla aktörer i kedjan

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.

Läs mer

Sweden Food Arena – Forskning och innovation

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Läs mer

Nationell samordning visar på inspirerande regionala exempel

Läs mer

Try Swedish – Exportprogrammet som hjälper dig att öka din affär utanför Sveriges gränser

Try Swedish är det internationella koncept som Business Sweden använder för att marknadsföra den svenska livsmedelsindustrin utomlands, i syfte att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter på nya potentiella marknader och locka internationella inköpare. Business Sweden har kontor i över 40 länder och på 10 av dessa finns det personer som arbetar aktivt med att hjälpa svenska livsmedelsföretag att öka sin globala försäljning på olika vis.

Läs mer

Visit Swedens satsning på måltidsturism

Läs mer

Smaka Sverige – En kunskapsbank om svensk mat och dryck

Smaka Sverige är Jordbruksverkets satsning på kunskap om svensk mat och dryck. Här samlar vi forskning och upplevelser för att skapa ett hållbart och innovativt Matsverige.

Läs mer

AGFO – med fokus på framtidens mat och morgondagens hållbara matsystem

AGFO är ett insikts- och mediebolag med fokus på framtidens mat. Sedan starten 2017 har AGFO (står för ”Agriculture/Food”) samlat perspektiv och insikter och blivit en naturlig samlingsplats för alla som är intresserade av morgondagens hållbara matsystem. Med jordbruk, forskning, produktion och handel i ett och samma nätverk, identifierar vi affärs- och utvecklingsmöjligheter i ett matsystem i omvälvning. Det gör vi tack vare kunskap och analytisk förmåga inom mat, innovation och hållbarhet. Hos oss får du på djup kunskap om matsystemet och journalistisk skärpa på frågorna.
Vi är ett helägt varumärke inom LRF Media-koncernen.

Läs mer

Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget.

Läs mer

Matkompassen – Medveten konsumtion i Västerbotten

Läs mer

Lapland Culinary – Här samlar vi de bästa smakerna från svenska Lappland

Spetsprojektet Lapland Culinary samlar vi de bästa smakerna från svenska Lappland. Här hittar du matkreatörerna, livsmedelsproducenterna, kockarna och deras favoritrecept.

På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt begrepp ”gastronomisk/kulinarisk region” inom ramen för konceptet ”Sverige som matland”.
Det övergripande målet med projektet är att sätta främst landskapet Lappland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat.

Läs mer

SAMLA Sverige

SAMLA Sverige samlar ihop den breda kunskap som finns i Sverige kring innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak. Här skapar vi inte nödvändigtvis nytt utan tillgängliggör det goda arbete som görs av våra medverkande organisationer och regioner. Så att fler har lättare att nå det som finns tillgängligt på annan plats.
Smart va? Varsågoda!

Läs mer

MatLust – ett spännande matprojekt i Stockholms län

MatLust är ett projekt med Stockholms län som geografiskt område, med fokus på södra delen av länet, samt upp till 10 % deltagare från närliggande län. Syftet är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring, med koppling till miljö och hälsa. Målgrupp är befintliga små och medelstora företag (SME*) inom livsmedelsnäringen.

Läs mer