Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Nationell livsmedelsstrategi

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

 

Läs mer
Fotomontage av kvinna som äter ett äpple med gräs i förgrunden
Illustration av de 17 globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030

Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan, som är tidtabellen, innehåller 17 mål och 169 delmål. Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. En av de centrala åtgärderna handlar om “en hållbar och hälsosam livsmedelskedja”, något som vi jobbar för inom Nära Mat genom vår vision “Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”.

Läs mer