Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Grönkål närbild

Vår vison: Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Vi har tagit fram en livsmedelsstrategi som är långsiktigt hållbar, där norrbottningarnas behov av bra mat från länet tillgodoses, där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar och där vi tar vara på länets potential ännu bättre. Allt det här uppnår vi med gemensamma krafter och delaktighet.

Om oss

Nyhetsblogg

För dig som vill handla gott och äta mer norrbottnisk mat

Hitta webben

Hitta ditt sätt – att äta grönare, mer norrbottniskt, lagom mycket och röra på dig

Nu ska norrbottningen få hjälp att inte bara välja mer hälsosam utan också mer lokalproducerad och nära mat. Nytt informationskort och en film förenar budskapen om hälsa och lokalproducerad mat.

Läs mer

Öjeby lantbruksmässa – här hittar du det senaste inom branschen

Hitta webben

Trädgårdsutveckling i länet

Norrbotten har goda odlingsförhållanden för många olika sorters grönsaker och bär, men odlingen i norra Sverige har sedan 1980-talet minskat kraftigt. Genom flertalet åtgärder är målsättningen nu att bryta trenden och ge bättre förutsättningar för att återigen öka odling och konsumtion av norrbottniska och norrländska bär och grönsaker.

Läs mer
Höbal på lägda

Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten

Kommunerna har ett stort ansvar för hur nyttjandet och förvaltandet av jordbruksmarken ser ut. Översiktsplanen är kommunens verktyg för hur mark och vatten skall användas långsiktigt och hur bebyggelse och infrastruktur skall utvecklas i den fysiska planeringen. Här presenteras ett planerings- och kunskapsunderlag innehållande utredning av viktiga definitioner, aktuella lagar, statistik över marktillgång, tabellverktyg för bedömning och med faktorer som påverkar livsmedelsproduktionen i länet men också aktuella mål som rör jordbruksmarken i länet. Skriften skall fungera som ett stöd och en handledning vid upprättande av översiktsplaner.

Läs mer